Restitutie- en Retourbeleid

RESERVERINGSVOORWAARDEN

1) De woning bekend als ‘Apt AB, Varandas do Mar’ (‘de Woning’) wordt aangeboden voor vakantieverhuur onder voorbehoud van bevestiging door de Eigenaren aan de huurder (‘de Klant’).

2) Om de ‘Woning’ te reserveren, moet de ‘Klant’ het boekingsformulier invullen en ondertekenen en terugsturen samen met de betaling van de eerste niet-restitueerbare aanbetaling (25% van het totaal verschuldigde bedrag). Na ontvangst van het boekingsformulier en de aanbetaling sturen de eigenaren een bevestiging als formele aanvaarding van de boeking.

3) Het saldo van de huur samen met de borg (zie Clausule 5) moet ten minste acht weken voor het begin van de huurperiode betaald worden. Als de betaling niet is ontvangen op de vervaldatum, behouden de eigenaars zich het recht voor om schriftelijk te laten weten dat de reservering is geannuleerd. De ‘Klant’ blijft aansprakelijk voor het betalen van het saldo van de huur tenzij de Eigenaars het ‘Vastgoed’ opnieuw kunnen verhuren. In dat geval is artikel 6 van deze boekingsvoorwaarden van toepassing. Voor reserveringen die binnen acht weken voor het begin van de huurperiode worden gemaakt, moet het volledige bedrag bij de reservering worden betaald. 

4) Eventuele extra kosten die ontstaan tijdens de huurperiode moeten worden verrekend met de eigenaars zodra de huurperiode eindigt.

5) Een borg van £150 / €200 voor elke huurperiode is vereist in geval van bijvoorbeeld schade aan de woning of de inhoud ervan. Het door deze clausule gereserveerde bedrag beperkt echter niet de aansprakelijkheid van de ‘Opdrachtgever’ jegens de Eigenaars. De eigenaren zullen de borgsom aan de ‘Klant’ overmaken en het resterende bedrag binnen vier weken na afloop van de huurperiode terugbetalen.

6) Onder voorbehoud van Clausule 2 en 3 hierboven, in het geval van een annulering, zullen de betaalde bedragen worden terugbetaald indien de eigenaars in staat zijn om het ‘Vastgoed’ opnieuw te verhuren, en eventuele kosten of verliezen die hierbij worden opgelopen zullen worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag. De ‘Klant’ wordt sterk aangeraden om een uitgebreide reisverzekering af te sluiten (inclusief annuleringsdekking) en om volledige dekking te hebben voor de persoonlijke bezittingen van het gezelschap, openbare aansprakelijkheid etc., aangezien deze niet worden gedekt door de verzekering van de eigenaar.

7) De huurperiode begint om 15.00 uur op de eerste dag en eindigt om 10.00 uur op de laatste dag. De eigenaars zijn niet verplicht om accommodatie aan te bieden voor het aangegeven tijdstip en de ‘Klant’ heeft niet het recht om in bewoning te blijven na het aangegeven tijdstip. 

8) Er mogen niet meer dan 6 personen in de woning verblijven.

9) De ‘Klant’ gaat ermee akkoord een zorgzame huurder te zijn en goed voor het ‘Vastgoed’ te zorgen en het aan het einde van de huurperiode in een schone en opgeruimde staat achter te laten. De eigenaars behouden zich het recht voor om een bedrag in te houden op de waarborg om de schoonmaakkosten te dekken indien de ‘Klant’ de ‘Woning’ in een onaanvaardbare staat achterlaat. De ‘Klant’ stemt er ook mee in om niet te handelen op een manier die overlast veroorzaakt voor de bewoners van naburige eigendommen.

10) De ‘Klant’ zal onverwijld melding maken aan de Eigenaars van eventuele gebreken aan het ‘Vastgoed’ of defecten aan de apparatuur, machines of toestellen in het ‘Vastgoed’ en regelingen voor reparatie en / of vervanging zullen zo snel mogelijk worden gemaakt.

11) De Eigenaars zijn niet aansprakelijk ten opzichte van de ‘Klant’:

Voor elk tijdelijk defect of onderbreking in de levering van openbare diensten aan het ‘Vastgoed’, noch met betrekking tot uitrusting, installaties, machines of toestellen op het ‘Vastgoed’.

Voor enig verlies, schade of letsel dat het gevolg is van ongunstige weersomstandigheden, oproer, oorlog, stakingen of andere zaken buiten de controle van de Eigenaars.

Voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt aan of geleden door de ‘Klant’ indien de ‘Eigendom’ wordt vernietigd of aanzienlijk beschadigd voor de aanvang van de huurperiode en in een dergelijk geval, zullen de Eigenaren, met zeven dagen na kennisgeving aan de ‘Klant’, terugbetalen aan de ‘Klant’ alle bedragen die eerder zijn betaald met betrekking tot de huurperiode.

12) In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Eigenaar jegens de ‘Klant’ hoger zijn dan het bedrag dat is betaald aan de Eigenaar voor de huurperiode.

Dit contract wordt in alle opzichten beheerst door Engels recht, inclusief totstandkoming en interpretatie, en wordt geacht te zijn opgesteld in Engeland. Alle procedures die voortvloeien uit of in verband staan met dit contract kunnen aanhangig worden gemaakt bij elke bevoegde rechtbank in Engeland. 

Houd er rekening mee dat deze boekingsvoorwaarden worden opgenomen in onze bevestigingsverklaring.